Temat tego wpisu dotyczy zarówno sekcji know-how jak i zarządzania. Przedstawia wiedzę jak podjąć trudną, złożoną decyzję. Najczęściej z tego typu wyzwaniami mierzy się zarząd i kadra kierownicza.

W zależności od przyjętych kryteriów decyzje możemy podzielić na:

 • kierownicze i niekierownicze – dzięki temu określimy, gdzie leży główna odpowiedzialność za podjęcie decyzji,
 • operacyjne, taktyczne i strategiczne – to pozwala powiązać decyzję z odpowiednimi celami i działaniami w firmie,
 • regulacyjne, sterujące, innowacyjne, badawcze, wykonawcze i oceniające – czyli na podstawie charakteru czynności,
 • indywidualne i zbiorowe – w zależności od tego, czy podejmujemy decyzje sami czy w grupie,
 • krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe i perspektywiczne – czyli z punktu widzenia różnych horyzontów czasowych,
 • kluczowe, standardowe i marginalne – a więc ze względu na ich ważność,
 • rutynowe i nierutynowe – określamy w ten sposób, czy będziemy mogli je porównać do wyników z przeszłości,
 • wariantowe, alternatywne, komplementarne, wymuszone, swobodne – a więc definiując to, jaką mamy możliwość wyboru, będziemy mogli lepiej zrozumieć nasze położenie i ewentualne inne decyzje do podjęcia,
 • podejmowane w warunkach pewności, ryzyka i niepewności – z kolei określając stabilność warunków, będziemy mogli lepiej ocenić, czy potrzebujemy planu B na wypadek działania w warunkach ryzyka albo czy potrzebujemy przed podjęciem decyzji uzyskać szereg gwarancji i zabezpieczeń, by ochronić interesy firmy.

Pomyśl o najważniejszej decyzji do podjęcia w swojej firmie. Nie musisz być odpowiedzialny za podjęcie tej decyzji, ale może ona np. dotyczyć Twojego działu, projektu bądź spotkania, na którym możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Określ podejmowaną decyzję, wybierając z każdego wymienionego wyżej punktu jeden rodzaj decyzji. Zastanów się, co to oznacza. Jeśli decyzja jest marginalna, może poświęcacie na nią zbyt wiele czasu? Jeśli decyzja jest rutynowa, może warto przeanalizować działalność w poprzednich latach? Wybierając rodzaj decyzji, uświadomisz sobie wiele jej aspektów – cele, perspektywę, istotność, złożoność, itp.

Następnie przyjmij trzy założenia:

 • doors-1690423_640Dysponujesz niepełnymi i niedoskonałymi informacjami, by podjąć decyzje – jakie informacje dodatkowo powinieneś zdobyć, by podjąć lepszą decyzję?
 • Jesteś ograniczony w swoim postrzeganiu problemu przez własne wartości, umiejętności, obyczaje i nieświadome odruchy – zastanów się, jaką podjąłbyś decyzję, gdybyś wyznawał inne wartości, miał większe umiejętności związane z podejmowaną decyzją czy robił coś w niestandardowy dla siebie sposób.
 • Masz skłonność do zadowalania się przy podejmowaniu decyzji pierwszym wariantem, który spełnia warunek dopuszczalności (czyli pierwsza odkryta akceptowalna decyzja) – nie podejmuj decyzji pochopnie, gdy widzisz pierwszą dobrą opcję; szukaj dalej i wejdź w głąb problemu.

Powyższe pytania i założenia pozwolą Ci podejmować lepsze decyzje i wyeliminować najczęstsze błędy.

Zawsze, gdy czeka Cię podjęcie trudnej decyzji, upewnij się, że zidentyfikowałeś alternatywne możliwości. Być może istnieją rozwiązania, których nie rozważyłeś do tej pory? Jeśli żadne Ci nie przychodzą do głowy, możesz porozmawiać z innymi albo na niezobowiązującym spotkaniu, albo organizując burzę mózgów.

Zastosuj poznaną wiedzę do najtrudniejszej decyzji, jaka na Ciebie czeka w najbliższym czasie. Daj znać jak Ci poszło. Życzę Ci samych dobrych wyborów.

Do usłyszenia!

Szymon Berbeka on sabyoutubeSzymon Berbeka on sablinkedinSzymon Berbeka on sabinstagramSzymon Berbeka on sabgoogleSzymon Berbeka on sabfacebook
Szymon Berbeka
Szymon Berbeka
Od ponad 10 lat związany jestem z branżą szkoleń i konsultingu. Uczę efektywniej pracować i skutecznie zarządzać. Pasjonuje mnie psychologia i marketing. Prowadzę 2 firmy. Moje wypowiedzi m.in. znajdziesz TU, TU i TU.
Zawodowo jestem najbardziej dumny z TEGO i TEGO.
Wierzę, że rozwój wynika ze zrozumienia.