Jedna z najlepszych metod na rozwój kompetencji zawodowych.

Jedna z najlepszych metod na rozwój kompetencji zawodowych.

Każda złożona umiejętność, której skutecznie nauczyliśmy się w trakcie naszego życia, składała się z drobnych etapów (mikroumiejętności), po których opanowaniu mogliśmy zrobić coś, do czego od początku dążyliśmy. Było tak zarówno z bazowymi, niezbędnymi do życia...