Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Test nagłówka

ovojvoifjvoijvojdfovjodfjvodfjvoijvodfjfoj

Postanowienia ogólne


 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma EP Szymon Berbeka z siedzibą w Warszawie (zwana dalej EP), adres ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, REGON: 141758360, NIP: 9482528973
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie zapisywać się do newsletterów należących do EP..

 

 1. EP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 

Dane Osobowe

 1. EP przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych i sprzedażowych.
 1. EP wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez EP jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na Produkty i usługi EP,
 • reakcji na informacje przesłane EP z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów oraz kursów on-line,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług EP oraz Produktów i usług partnerów handlowych EP.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług EP, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez EP.

 

 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług EP oraz Produktów i usług partnerów handlowych EP.
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 1. EP będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez EP, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń EP
 1. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  EP a i dostępnych na k.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 

 1. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  EP zwracać się do czytelników po imieniu.
 1. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu bizn.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  EP i bizn.com.
Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do EP. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 

 1. EP. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  ep  i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  ep nie podlegają Polityce Prywatności.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie hbiz/. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.