Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Definicje

 1. UNDERSTANDING – właściciel i administrator Serwisu, firma Understanding Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9 lok 2, 02-004 Warszawa, adres Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, REGON: 382351189, NIP: 7010902647, KRS: 0000767466
 1. Serwis – internetowy serwis pośredniczący między właścicielem a Użytkownikami. Adres internetowy Serwisu to www.bs-academy.pl oraz www.biznesity.pl
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 1. Produkt – usługi i produkty fizyczne sprzedawane za pomocą serwisów należących do UNDERSTANDING.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Understanding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej UNDERSTANDING), adres ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2, 02-004 Warszawa, REGON: 382351189, NIP: 7010902647, KRS: 0000767466
 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie zostawiać danych osobowych takich jak imię czy adres e-mail w serwisach należących do UNDERSTANDING, oraz nie kupować produktów i usług oferowanych przez UNDERSTANDING.
 1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. UNDERSTANDING przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników w celach marketingowych i sprzedażowych.
 1. UNDERSTANDING wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez UNDERSTANDING jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:
 • umożliwienia im korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na Produkty i usługi UNDERSTANDING,
 • reakcji na informacje przesłane UNDERSTANDING z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów oraz kursów on-line,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług UNDERSTANDING produktów i usług partnerów handlowych UNDERSTANDING o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego typu marketing.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług UNDERSTANDING, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez UNDERSTANDING.
 1. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza oraz właściwego pola wyboru, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług UNDERSTANDING oraz Produktów i usług partnerów handlowych UNDERSTANDING.
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 1. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 1. UNDERSTANDING będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez UNDERSTANDING, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń UNDERSTANDING.
 1. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 1. EP zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług UNDERSTANDING.
 1. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów należących do UNDERSTANDING, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. UNDERSTANDING nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Użytkowników, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Takimi podmiotami przeważnie będą firmy udostępniające systemy marketingowe do np. wysyłania mailingów. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody. Jednocześnie UNDERSTANDING oświadcza, że zmiany nigdy nie będą służyć uzyskaniu możliwości na sprzedaż danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Strona www.bs-academy.pl i www.biznesity.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika strony i jego danych.
 1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, może to jednak ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
 1. Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 1. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera, a także dla naszych serwisów.